Amacımız

Toplumumuzun en küçük birimi olan aile ve aile fertlerinin örf ve adetlerinin geliştirilmesi, üyelerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamayı, bu konuda çalışmalarda bulunanlarla işbirliği yapmayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamayı, muhtaç durumda oldukları tespit edilen ailelere yönelik olmak üzere yiyecek, giyecek, yakacak vb. yardımlarda bulunmayı, madden bağış yapmayı, gıda bankacılığı usul ve esaslarına göre gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri üreten firmalardan Maliye Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde maliyet bedeli karşılığı belge alınarak, ihtiyaç sahiplerine belge karşılığı dağıtmayı, ailenin toplumsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası alanda proje geliştirmeyi, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler ve diğer tüzel kişiliğe haiz kurumlarla ve özel şahıslarla gerçekleştirilecek olan projeler kapsamında işbirliği yapmayı ve sponsorluk hizmeti almayı, kurum ve kuruluşların açacağı ihalelere katılmayı, mal ve hizmet tedarikinde bulunmayı, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi, çocuk, ergen psikolojisi gelişimi ve aile danışmanlığı konularında anket, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmayı, bu kapsamda psikoterapi, rehabilitasyon çalışmalarını konunun uzmanları ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız.