Erken Tanı Erken Hayat

Ana amacı; 0-36 ay erken çocukluk ve 37-66 ay okul öncesi dönemdeki farklı gelişen çocukların, belirlenen aylar arasında fark edilmesi, belirlenen aylar arasında eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden faydalanması ve yetersizliğine uygun eğitim kurumuna yönlendirilmesi olan proje kapsamında amaçlar;

- 0-66 ay arasındaki hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş birey tanısı konulmuş çocukların ailelerine, çocuk sahibi olduktan sonra karşı karşıya kaldıkları evreleri sorunsuz geçirerek engelli çocuğun kabulünün sağlanması.

- Sosyo-ekonomik, kültürel, ailesel ve çevresel faktörlerin etkisiyle toplumsal hayata geç yaşlarda dâhil olan yetersizlikten etkilenmiş çocukların, erken yaşlarda sosyal çevreye katılım ve adaptasyonlarının sağlanması.

- Yetersizlikten etkilenmiş çocukların daha fazla amaç gerçekleştirmek için model alacakları normal akranlarıyla daha fazla vakit geçirerek özel eğitimin temel ilkelerinden kaynaştırma, bütünleştirme ilkelerinin uygulamaya konulması amaçlanmaktadır.

- Eğitsel değerlendirme ve tanılama faaliyetleri sonucu tanılanan ve sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz çocukların ve ailelerinin; engelli maaşı, evde bakım ücreti, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti, vergi reformu ve indirimlerden haberdar olmaları ve faydalanmaları, amaçlanmaktadır.