İnsanın sahip olduğu en değerli düşüncelerden birisi kuşkusuz insana ve topluma karşı duyduğu sorumluluktur. Hiçbir insan yoktur ki içinde yaşadığı toplum mutsuz ve dağılmış durumdayken kendi mutlu olsun. Bu bilinç ve kabul insanı insan yapan en yoğun duyguların başında gelir.

Çağımız toplumları çok yönlü, çok katlı, karmaşık ve kaotik bir yapıya ulaşmıştır. Bu olgunun en önemli belirtilerinden birisi ilişkilerin büyük ölçüde yüz yüze olmaktan çıkmasıdır. Sivil toplum örgütlerinin bu çağda önem kazanmasının ana nedenlerinden birisi kuşkusuz bu olgudan kaynaklanmaktadır. Çünkü bu örgütler, insanlar, gruplar, bölgeler ve topluluklar arasında güvenilir köprüler kurmaktadır.

TOGEMDER ülkemizin toplumsal kaynaşması ve toplumsal bütünlüğüne, insanlarımızın halk olma duygusuna eşsiz katkılar yapan ülkemizin en seçkin sivil toplum örgütlerinden biridir. Kuruluş felsefesinin mayasında toplum ve aile bütünlüğü vardır. Biliyor ve inanıyoruz ki, yardım sevgiden sonra gelen dünyanın en güzel duygusudur.

TOGEMDER bugüne kadar değerli yardımseverlerin katkı ve desteğiyle çok önemli toplumsal gelişme ve bütünleşme çalışmaları yapmıştır.
Daha güzel günler için geleceğe hızla yol alan Türkiye toplumunun huzuru ve barışı için siz değerli hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hizmet alanlarımızı genişletmek ve etkinleştirmek arzusundayız. 

Bu iyilik ve insanlık kervanının bir yolcusu olmanızı bekleriz.