Temiz Sınıf Sağlıklı Gelecek

‘’OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, EĞİTİMİN BAŞLANGICI DEĞİL TEMELİDİR.’’  
TEMELİ SAĞLAM TUTMAK, GELECEĞİ GARANTİYE ALMAKTIR.

Okul öncesi eğitimde sayısal gelişmeler günümüz itibari ile gelişmiş dünyanın gerisinde bulunmasına rağmen bu alanda göz alıcı bir gelişim hızına ulaşılmıştır. 2002’de %15 olan okullaşma oranı 2013’de %50’ye yükselmiştir. Ayrıca 10. Beş yıllık kalkınma planındaki okullaşma hedefi %70 olarak belirlenmiştir. Bu hedef 3-6 yaş baz alındığında her yaşta 130000 kişi olduğunu var sayarsak % 70’i  900000 çocuk demektir. Bu rakamların anlamı önümüzdeki 10 yıl sonunda 200000 milyon aşkın çocuğumuzun okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim göreceğini ön görebiliriz. Bu hedefe ulaşabilmek için okul öncesi eğitimde sayısal olduğu kadar niteliksel gelişmelere de ihtiyaç vardır. Araştırmacıların ve uzmanların üstünde ittifakla anlaştıkları konu ise okul öncesi eğitimde niteliksel gelişmeler nicel gelişmelerin gerisindedir. Sağlık ve hijyen eğitimi bakımından Okullarımızın desteğe ihtiyacı vardır.Nitekim TUİK’den alınan verilere göre 2012 yılında 0-6 yaş grubu çocukların %28’i ishale, %27,6’sı üs solunum yolu enfeksiyonlarına %11.7’si ise bulaşıcı hastalıklara yakalanmıştır. 0-6 yaş çocuklarının savunma mekanizmaları yeterince gelişmediği için ve anasınıfı ve anaokullarında toplu olarak yaşadıkları için hastalıkların tahribatı ne yazık ki yetişkin insanlara göre çok daha riskli ve tehlikeli olmaktadır. Avrupa birliği desteğiyle yürütülen TOGEMDER( Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim  ve Sosyal  Dayanışma Derneği). Avrupa Eğitim Vakfı Siirt ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü bu projenin bu gerçekler ışığında önemli bir misyon üstlendiği değerlendirilebilir.

Okul öncesi eğitimin bölgesel dağılımına bakıldığında Marmara ve Ege gibi gelişmiş bölgelerde toplandığı görülür. Diğer bölgelerde ise hızlı bir yayılma süreci başlamıştır. Bu projenin bir ayağının Siirt ili olması ve İstanbul’daki çalışma alanlarının sosyo-ekonomik kısıtları olan ilçeler olmasının anlamı büyüktür.

Bu alanda sınırlı sayıda yapılan araştırmalar özellikle sosyo-ekonomik bakımdan gelişmemiş bölgelerdeki okullarda sağlık koşullarının  genellikle beklenen standartların altında olduğu saptanmıştır. Eğitim mekanlarında kullanılan araç ve gereçler uygun malzemeden yapılmamaktadır. Bu malzemeler uygun şekilde temizlenmemektedir. Bu okullarda görev yapan öğretmen ve çalışanlar yeterince sağlık ve hijyen eğitimi almamışlardır. Ülkemizde okul hemşireliği sistemi de gelişmediği için okullarımızda sağlık sorunları önemli boyutlara ulaşmaktadır. Ve okuldaki eğitimin kalitesini doğrudan tehdit eden düzeydedir. Bu alanda başka bir eksiklik de eğitim ve sağlık ile  ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri arasında iyi işleyen bir iş birliği mekanizmasının yeterli düzeyde  olmamasıdır. Bu proje bu iki alanda gelişmeler sağlıcaktır.

Projenin ana hedef kitlesi, İstanbul ilinin Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Avcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beyoğlu ilçeleri ile Siirt ilinin merkez ilçelerinden belirlenecek birer anasınıfı oluşturmaktadır. Projede verilecek eğitimlerin hedefinde bu anasınıflarıyla ilgili olarak öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar bulunmaktadır. Projenin örneklem kitlesi fırsat eşitliğinin gözetilmesi amacıyla İstanbul’un sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı ilçelerinin anaokullarından seçilecektir.