BURS BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL

EĞİTİM

AİLE BİLGİLERİ

TAAHHÜTNAME

TOGEMDER Derneğinin burs verme yönetmeliğine uygun olarak aldığım/alacağım bursun iş bu taahhütnamede aşağıda belirtilen koşullarla bana verilmekte olduğunu kabul ederek;

TOGEMDER Derneğinin web sitesi üzerinden doldurduğum burs başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi verdiğim anlaşıldığı takdirde, bursun kesilmesini ve verilen bursları faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi;

Gerek öğrenim kurumunda ve gerekse öğrenim kurumu dışında herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen ilkelere aykırı davranışta bulunmayacağımı ve bu tür oluşumlara dahi destek vermeyeceğimi, 

Eğitim hayatım boyunca veya sonrasında, Vakıfça düzenlenecek her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca; öğrenimimi tamamlayıp, hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederim.